ساختن براي ماندن

ساختن براي ماندن

ناشر : فرا

- نويسنده: جري پوراس - نويسنده: جيمزچارلز كالينز

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

همه كيمياگريم (تاملاتي درباره كار و زندگاني)

همه كيمياگريم (تاملاتي درباره كار و زندگاني)

ناشر : هرمس

- نويسنده: چارلز هندي - مترجم: سعيد قاضي‌طباطبايي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

در انديشه‌ي تحول: يازده هنر فكري مردمان موفق

در انديشه‌ي تحول: يازده هنر فكري مردمان موفق

ناشر : فرا

- نويسنده: جان ماكس‌ول - مترجم: فضل‌اله اميني

قیمت : ۹۹۰۰۰ ریال


مدير اثربخش = The effective executive

مدير اثربخش = The effective executive

ناشر : فرا

- نويسنده: پيترفرديناند دروكر - مترجم: فضل‌اله اميني

قیمت : ۹۹۰۰۰ ریال

مديريت زمان: وقت‌شناسي و هدفمندي، حكايت مديران بي‌خيال

مديريت زمان: وقت‌شناسي و هدفمندي، حكايت مديران بي‌خيال

ناشر : فرا

- نويسنده: استيو گاتري - نويسنده: كنت‌اچ. بلانچارد

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال

مديريت نگرش: آنچه هر رهبر / مدير بايد بداند

مديريت نگرش: آنچه هر رهبر / مدير بايد بداند

ناشر : فرا

- نويسنده: جان ماكس‌ول - مترجم: فضل‌اله اميني

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال


روزنوشت

روزنوشت

ناشر : فرا

- نويسنده: پيترفرديناند دروكر - به‌اهتمام: جوزف ماچاريللو

قیمت : ۸۹۰۰۰ ریال