زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال


زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : شمشاد

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال

شناخت‌درماني اختلالات شخصيت: رويكرد طرح‌واره محور

شناخت‌درماني اختلالات شخصيت: رويكرد طرح‌واره محور

ناشر : آگه

- نويسنده: جفري يانگ - مترجم: علي صاحبي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره‌هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان‌شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

طرح‌واره‌هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان‌شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

ناشر : دانشگاه تبريز

- ويراستار: لارنس پي‌ريسو - ويراستار: پيترال دوتويت

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال