آموزش واليبال: تكنيك‌ها و تاكتيك‌ها

آموزش واليبال: تكنيك‌ها و تاكتيك‌ها

ناشر : معيار علم

- مترجم: رضا قائمي - گردآورنده: جوئل ديرينگ

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال