روش‌هاي تحقيق در مديريت عمليات (ويژه دانشجويان مهندسي صنايع، مديريت صنعتي و بازرگاني)

روش‌هاي تحقيق در مديريت عمليات (ويژه دانشجويان مهندسي صنايع، مديريت صنعتي و بازرگاني)

ناشر : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

- نويسنده: سيدسروش قاضي‌نوري - نويسنده: ابراهيم حيدري

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري

مقدمه‌اي بر سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري

ناشر : مركز نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس

- نويسنده: سيدسپهر قاضي‌نوري - نويسنده: سيدسروش قاضي‌نوري

قیمت : ۲۱۹۰۰۰ ریال