بهترين سال شما در بازاريابي چند سطحي

بهترين سال شما در بازاريابي چند سطحي

ناشر : پرديس دانش

- نويسنده: مارك يارنل - مترجم: پرستو شوكتي‌ماسوله

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

دوام‌آوردن در بازاريابي شبكه‌اي: غلبه بر ترس، تجربه كردن موفقيت و رسيدن به روياها!

دوام‌آوردن در بازاريابي شبكه‌اي: غلبه بر ترس، تجربه كردن موفقيت و رسيدن به روياها!

ناشر : مهرگان قلم

- نويسنده: مارك يارنل - نويسنده: Mark Yarnell

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

بهترين سال شما در بازاريابي چند سطحي

بهترين سال شما در بازاريابي چند سطحي

ناشر : زمينه

- نويسنده: مارك يارنل - مترجم: پرستو شوكتي

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال


تنها راز موفقيت،دوام آوردن

تنها راز موفقيت،دوام آوردن

ناشر : زمينه

- نويسنده: مارك يارنل - مترجم: پرستو شوكتي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال