پايتون، از مقدماتي تا پيشرفته

پايتون، از مقدماتي تا پيشرفته

ناشر : دانشگاه صنعتي شاهرود

- نويسنده: مگنس‌لي هتلند - مترجم: علي مس‌فروش

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال