مقدمه‌اي بر صنايع غذايي

مقدمه‌اي بر صنايع غذايي

ناشر : آموخته

- نويسنده: رابرت.ال شوفلت - مترجم: مريم جعفري‌ولدائي

قیمت : ۱۷۸۰۰۰ ریال

شيمي و فناوري گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي

شيمي و فناوري گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان

- نويسنده: مهدي كديور - نويسنده: نفيسه سلطاني‌زاده

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

محاسبات پايه در آناليزهاي شيميايي و بيولوژيك

محاسبات پايه در آناليزهاي شيميايي و بيولوژيك

ناشر : جهاد دانشگاهي ( واحد صنعتي اصفهان )

- نويسنده: بسي‌جي.اس افيوك - نويسنده: انيم‌افيونگ ادوك

قیمت : ۹۴۰۰۰ ریال