KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب های داود رجبي‌نيا

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (4)

رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه‌ها در خدمت سياست آمريكا)

پدیدآور: مريم رضايي؛ فريده پيشوايي؛ داود رجبي‌نيا

قيمت: 20000 ريال

فرهنگ مصرف در سفر حج

پدیدآور: داود رجبي‌نيا؛ محمدحسن مظهري

قيمت: 5500 ريال

رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه‌ها در خدمت سياست آمريكا)

پدیدآور: داود رجبي‌نيا؛ محمدصادق دهقان

قيمت: 15000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1