پرتره‌ي دورا(نمايشنامه)افراز *

پرتره‌ي دورا(نمايشنامه)افراز *

ناشر : افراز

- نويسنده: الن سيكسو - مترجم: زهرا قربان‌خانلو

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

شما بازي را چطور تعريف مي‌كنيد (نمايشنامه)

شما بازي را چطور تعريف مي‌كنيد (نمايشنامه)

ناشر : افراز

- نويسنده: ياسمينا رضا - مترجم: زهرا قربان‌خانلو

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

نمايش اسپانيايي

نمايش اسپانيايي

ناشر : افراز

- نويسنده: ياسمينا رضا - مترجم: زهرا قربان‌خانلو

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال