ليست كتاب هاي محمد مرتضايي

برده‌داري در دوره قاجار، بررسي باستان‌شناختي نظام برده‌داري در دوره متاخر اسلامي( قاجار)

برده‌داري در دوره قاجار، بررسي باستان‌شناختي نظام برده‌داري در دوره متاخر اسلامي( قاجار)

ناشر : پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

- نويسنده: وحيد شاهسواراني

قیمت : ۰ ریال

چيشتي برنج

چيشتي برنج

ناشر : گوتار

- نويسنده: محمد مرتضايي

قیمت : ۰ ریال

معجم‌البدان

معجم‌البدان

ناشر : پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري

- نويسنده: ي‍اق‍وت‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ي‍اق‍وت‌ ح‍م‍وي‌

قیمت : ۰ ریال


معماري در سرزمين‌هاي اسلامي

معماري در سرزمين‌هاي اسلامي

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

- نويسنده: محمدابراهيم زارعي - ويراستار: يوسف زماني

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

مجموعه‌ي مقالات اشياء تاريخي - فرهنگي حسنلو

مجموعه‌ي مقالات اشياء تاريخي - فرهنگي حسنلو

ناشر : گنجينه هنر

- نويسنده: اسكاروايت ماسكارلا - مترجم: صمد عليون

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال