ارتعاشات در خودروهاي سواري

ارتعاشات در خودروهاي سواري

ناشر : روان‌شناسي و هنر

- نويسنده: اميرمهيار خراساني - نويسنده: مسعود رضايي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

شيوه نگارش مقالات علمي

شيوه نگارش مقالات علمي

ناشر : روان‌شناسي و هنر

- نويسنده: اميرمهيار خراساني - نويسنده: مهسا خراساني

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

فرزكاري

فرزكاري

ناشر : روان‌شناسي و هنر

- نويسنده: اميرمهيار خراساني - نويسنده: اميرحسين قاسمي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


لغتنامه انگليسي به فارسي: لغات تخصصي ساخت و توليد

لغتنامه انگليسي به فارسي: لغات تخصصي ساخت و توليد

ناشر : روان‌شناسي و هنر

- گردآورنده: اميرمهيار خراساني - گردآورنده: مهسا خراساني

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

فرايندهاي پيشرفته توليد

فرايندهاي پيشرفته توليد

ناشر : روان‌شناسي و هنر

- نويسنده: اميرمهيار خراساني - نويسنده: اباذر وحدت‌آزاد

قیمت : ۶۶۰۰۰ ریال

سيستم سوخت‌رساني خودروهاي گازسوز

سيستم سوخت‌رساني خودروهاي گازسوز

ناشر : موسسه ‌فرهنگي‌ هنري‌ ديباگران ‌تهران

- نويسنده: اميرمهيار خراساني - نويسنده: امين پاينده

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال