درمان شوپنهاور

درمان شوپنهاور

ناشر : دانيال دامون

- نويسنده: اروين يالوم - مترجم: حميد طوفاني

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

دو قدم تا لبخند

دو قدم تا لبخند

ناشر : ترانه

- گردآورنده: زهرا حسينيان - گردآورنده: حسن آدينه‌زاده

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

زبان بدن: چگونه مي‌توان از طريق اشاره‌هاي بدن افكار ديگران را خواند؟

زبان بدن: چگونه مي‌توان از طريق اشاره‌هاي بدن افكار ديگران را خواند؟

ناشر : ترانه

- نويسنده: آلن پيز - مترجم: زهرا حسينيان

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال


لبه تاريكي 4 (افغان)

لبه تاريكي 4 (افغان)

ناشر : ترانه

- نويسنده: فردريك فورسايت - مترجم: زهرا حسينيان

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسئله اسپينوزا

مسئله اسپينوزا

ناشر : دانيال دامون

- مترجم: زهرا حسينيان - نويسنده: اروين‌دي. يالوم

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تقويت ذهن و ورزش مغز (سريع تر ياد بگيريد،سريع تر كار كنيد)

تقويت ذهن و ورزش مغز (سريع تر ياد بگيريد،سريع تر كار كنيد)

ناشر : ترانه

- مترجم: زهرا حسينيان - نويسنده: بيل لوكاس

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


سيماي خويشتن

سيماي خويشتن

ناشر : ترانه

- مترجم: زهرا حسينيان - نويسنده: جبران خليل

قیمت : ۱۸۰۰۰ ریال

لبه تاريكي (تابوتي براي ديمتريوس)

لبه تاريكي (تابوتي براي ديمتريوس)

ناشر : ترانه

- مترجم: زهرا حسينيان - نويسنده: اريك امبلر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

افغان

افغان

ناشر : ترانه

- مترجم: زهرا حسينيان - نويسنده: فردريك فورسايت

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال