ليست كتاب هاي راحله گندمكار

آشنايي با معني‌شناسي ساختگرا

آشنايي با معني‌شناسي ساختگرا

ناشر : نشر علمي

- نويسنده: راحله گندمكار

قیمت : ۰ ریال

استعاره‌هايي كه باور داريم

استعاره‌هايي كه باور داريم

ناشر : نشر علمي

- نويسنده: جورج لاكوف - نويسنده: George Lakoff

قیمت : ۰ ریال

سه رساله در باب معني

سه رساله در باب معني

ناشر : قطره

- نويسنده: برتراند راسل - نويسنده: گاتلاب فرگ

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


نخستين درسنامه‌ي زبان‌شناسي

نخستين درسنامه‌ي زبان‌شناسي

ناشر : علمي

- نويسنده: ديويد كريستال - مترجم: راحله گندمكار

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

پرسش‌هايي در باب زبان

پرسش‌هايي در باب زبان

ناشر : علمي

- نويسنده: دوناجو ناپلي - نويسنده: شونفلد لي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

زبان‌هاي ايراني

زبان‌هاي ايراني

ناشر : نويسه پارسي

- به‌اهتمام: مهرداد نغزگوي‌كهن - ويراستار: راحله گندمكار

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


كتاب كوچك مصاحبه

كتاب كوچك مصاحبه

ناشر : نويسه پارسي

- نويسنده: شهرام گيل‌آبادي - ويراستار: راحله گندمكار

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال