KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب های مهدي جعفرزاده

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (2)

مباني كارآفريني كتاب ارشد مجموعه مديريت

پدیدآور: مهدي جعفرزاده

قيمت: 90000 ريال

مجموعه سوالات آزمون ورودي دوره‌هاي دكتري (نيمه متمركز): مجموعه كارآفري

پدیدآور: مهرداد پرچ؛ مهدي جعفرزاده

قيمت: 100000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1