مجموعه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت تكنولوژي معماري، انرژي معماري

مجموعه سوالات آزمون‌هاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت تكنولوژي معماري، انرژي معماري

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: اميررضا روحي‌زاده - نويسنده: احسان سروش‌نيا

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات آزمون كارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (مديريت پروژه و ساخت، تكنولوژي معماري، معماري انرژي)

مجموعه سوالات آزمون كارشناسي ارشد مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (مديريت پروژه و ساخت، تكنولوژي معماري، معماري انرژي)

ناشر : عصر كنكاش

- نويسنده: اميررضا روحي‌زاده - نويسنده: مرتضي خورسندنيكو

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال