ليست كتاب هاي سيدحسين ميثمي

بررسي و تحليل موسيقي كلاسيك در قزوين: از دوران صفوي تا اواخر قاجار

بررسي و تحليل موسيقي كلاسيك در قزوين: از دوران صفوي تا اواخر قاجار

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- نويسنده: سيدحسين ميثمي

قیمت : ۱۵۹۰۰۰ ریال

حاجي ملاعبدالكريم جناب ‌قزويني و نقش وي در موسيقي قاجار

حاجي ملاعبدالكريم جناب ‌قزويني و نقش وي در موسيقي قاجار

ناشر : موسسه تاليف ترجمه و نشر آثار هنري متن

- نويسنده: سيدحسين ميثمي

قیمت : ۵۳۰۰۰ ریال