خدمت‌هاي ماندگار

خدمت‌هاي ماندگار

ناشر : آويدا

- تدوين: جواد صحرايي‌رستمي - محقق: سميه اسلامي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

8 نقد بر 14 سال سخنراني راويان جنگ

8 نقد بر 14 سال سخنراني راويان جنگ

ناشر : ستاره سهيل

- نويسنده: جواد صحرايي‌رستمي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال