به مرگ مي‌خندند

به مرگ مي‌خندند

ناشر : سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران، نشر آجا

- نويسنده: ابوالقاسم وردياني

قیمت : ۳۷۰۰۰ ریال