شناخت و مديريت فرهنگ سازماني (رويكردهاي نوين و بومي)

شناخت و مديريت فرهنگ سازماني (رويكردهاي نوين و بومي)

ناشر : دانشگاه جامع امام‌حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

- نويسنده: محمدرضا سلطاني

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش

عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رضا حسنوي - نويسنده: پيمان اخوان

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال