۴۵ سال در وال استريت

۴۵ سال در وال استريت

ناشر : آراد كتاب

پدیدآور: مريم ايزدي

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار

آشنايي با مفاهيم بورس اوراق بهادار

ناشر : نشر چالش

پدیدآور: محمدرضا مهران‌فر

آموزش امواج اليوت پيشرفته

آموزش امواج اليوت پيشرفته

ناشر : آراد كتاب

پدیدآور: محمدحسن ژند


آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

آموزش پيشرفته بازار بورس بين الملل

ناشر : آراد كتاب

پدیدآور: مريم ايزدي

ارزش گذاري سهام بر مبناي P/E

ارزش گذاري سهام بر مبناي P/E

ناشر : چالش

پدیدآور: سيدمحمدعلي شهدايي


اسرار پيروي از روند

اسرار پيروي از روند

ناشر : نشر چالش

پدیدآور: زينب آذريان

اصول كاربردي تحليل تكنيكال نقطه و شكل

اصول كاربردي تحليل تكنيكال نقطه و شكل

ناشر : نشر چالش

پدیدآور: ‏‫تامس ج.‬ دورسي

اقتصاد بازار سرمايه

اقتصاد بازار سرمايه

ناشر : چالش

پدیدآور: محمود نجفي‌نژاد


ال‍گ‍وه‍اي  ش‍م‍ع‍ي  ژاپ‍ن‍ي

ال‍گ‍وه‍اي ش‍م‍ع‍ي ژاپ‍ن‍ي

ناشر : نشر چ‍ال‍ش‌

پدیدآور: رضا قاسميان‌لنگرودي

الگوهاي كلاسيك پيشرفته

الگوهاي كلاسيك پيشرفته

ناشر : آراد كتاب

پدیدآور: محمدحسن ژند