ليست كتاب هاي انتشارات فرهنگ ‌دانشجو

ديوان باباطاهر عريان (شامل زندگي‌نامه، دوبيتي‌ها، غزلها و سروده‌هاي ديگر منسوب به بابا طاهر)

ديوان باباطاهر عريان (شامل زندگي‌نامه، دوبيتي‌ها، غزلها و سروده‌هاي ديگر منسوب به بابا طاهر)

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- شاعر: باباطاهر - به‌اهتمام: عباس يزدي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

ديوان شمس مغربي

ديوان شمس مغربي

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- نويسنده: عباس يزدي - شاعر: شمس محمد شيرين‌بن عزالدين مغربي

قیمت : ۹۶۰۰۰ ریال

ديوان شيخ بهايي: شامل غزليات، رباعيات، قطعات، مثنويات پراكنده و منظومه‌ي "نان و حلوا"، "شير و شكر"، "نان و پنير" و ....

ديوان شيخ بهايي: شامل غزليات، رباعيات، قطعات، مثنويات پراكنده و منظومه‌ي "نان و حلوا"، "شير و شكر"، "نان و پنير" و ....

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- شاعر: محمدبن‌حسين شيخ‌بهايي - به‌اهتمام: عباس يزدي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ديوان فروغي بسطامي

ديوان فروغي بسطامي

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- ويراستار: محمد يزدي - به‌اهتمام: عباس يزدي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

ديوان هاتف اصفهاني

ديوان هاتف اصفهاني

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- شاعر: احمد هاتف‌اصفهاني - به‌اهتمام: عباس يزدي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

رباعيات ابوسعيد ابوالخير

رباعيات ابوسعيد ابوالخير

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- شاعر: ابوسعيد ابي‌الخير - به‌اهتمام: عباس يزدي

قیمت : ۷۲۰۰۰ ریال


خانه ارواح

خانه ارواح

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- ويراستار: عباس يزدي - نويسنده: محمود نخعي

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

ديوان مثنوي انتظار

ديوان مثنوي انتظار

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- ويراستار: عباس يزدي - شاعر: فاطمه صداقت

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري

رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- شاعر: عمربن‌ابراهيم خيام - به‌اهتمام: عباس يزدي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


MVT (mastering vocabulary test) 1

MVT (mastering vocabulary test) 1

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- ويراستار: مصطفي يزدي - نويسنده: محمد فرحبخش

قیمت : ۰ ریال

MVT (mastering vocabulary test) 2

MVT (mastering vocabulary test) 2

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- ويراستار: مصطفي يزدي - نويسنده: محمد فرحبخش

قیمت : ۰ ریال

پياده‌سازي، سازماندهي و مديريت بهينه اينترانت

پياده‌سازي، سازماندهي و مديريت بهينه اينترانت

ناشر : فرهنگ ‌دانشجو

- ويراستار: محمد يزدي - نويسنده: فرهاد يزدي

قیمت : ۷۲۰۰۰ ریال