اسرار ذهن ثروتمند: در بازي ثروت درون خود استاد شويد

اسرار ذهن ثروتمند: در بازي ثروت درون خود استاد شويد

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: هارو اكر - مترجم: مرتضي ذوالانوار

قیمت : ۲۲۹۰۰۰ ریال

اسرار ذهن ثروتمند: در بازي ثروت درون خود استاد شويد

اسرار ذهن ثروتمند: در بازي ثروت درون خود استاد شويد

ناشر : هورمزد

- نويسنده: هارو اكر - مترجم: زينب لامع‌بنه‌كهل

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ثروت سريع: چگونه طي سه سال يا كمتر، در كسب و كار خودتان بيشتر از 3 ميليون دلار كسب كنيد

ثروت سريع: چگونه طي سه سال يا كمتر، در كسب و كار خودتان بيشتر از 3 ميليون دلار كسب كنيد

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: هارو اكر - مترجم: افشين ابراهيمي

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال


راز ذهن ميليونرها

راز ذهن ميليونرها

ناشر : هنگام

- نويسنده: تي هارو اكر - مترجم: محمدجعفر كندي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

اسرار ثروت آفريني سريع: رازهاي كسب سريع ثروت و كاميابي در مديريت بازاريابي

اسرار ثروت آفريني سريع: رازهاي كسب سريع ثروت و كاميابي در مديريت بازاريابي

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

- نويسنده: تي هارو اكر - مترجم: احمد روستا

قیمت : ۲۸۰۰۰ ریال