نمودارهاي فازي آلياژهاي دوتايي رقيق و سه‌تايي در علم مواد

نمودارهاي فازي آلياژهاي دوتايي رقيق و سه‌تايي در علم مواد

ناشر : موسسه انتشاراتي جهان جام جم

- نويسنده: حجت‌الله عالي - نويسنده: حسن غياثوند

قیمت : ۹۶۵۰۰ ریال