سازگاري الكترومغناطيسي و روش‌هاي كاهش نويز

سازگاري الكترومغناطيسي و روش‌هاي كاهش نويز

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان ، معاونت پژوهشي

- نويسنده: محمدروح‌اله يزداني

قیمت : ۰ ریال

تكنيك‌هاي كاهش نويز در سيستم‌هاي الكترونيكي

تكنيك‌هاي كاهش نويز در سيستم‌هاي الكترونيكي

ناشر : ديباگران تهران

- نويسنده: مصطفي مطاعي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

مهندسي سازگاري الكترومغناطيسي (EMC): آنتن‌ها از ديدگاه EMC

مهندسي سازگاري الكترومغناطيسي (EMC): آنتن‌ها از ديدگاه EMC

ناشر : سرونگار

- مترجم: انسيه اصغري - مترجم: مصطفي مطاعي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال