ليست كتاب با موضوع امور مالي - جنبه‌هاي مذهبي - اسلام

تصميم‌گيري مالي

تصميم‌گيري مالي

ناشر : اسرار علم

- نويسنده: اكبر شكيباپور - نويسنده: سيدهاشم پيمبرزاده

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

صكوك به عنوان يك ابزار كارآمد و جديد در تامين مالي پروژه‌هاي مديريت شهري

صكوك به عنوان يك ابزار كارآمد و جديد در تامين مالي پروژه‌هاي مديريت شهري

ناشر : راه‌دان

- نويسنده: حسين محمدپورزرندي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


مباني فقهي - اقتصادي نهادهاي مالي بازار سرمايه اسلامي

مباني فقهي - اقتصادي نهادهاي مالي بازار سرمايه اسلامي

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

- ويراستار: سعيدرضا علي‌عسكري - نويسنده: حسن‌آقا نظري

قیمت : ۴۲۰۰۰ ریال

شناخت نظام مالي اسلامي

شناخت نظام مالي اسلامي

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

- مترجم: حامد تاجميررياحي - نويسنده: محمد ايوب

قیمت : ۲۵۵۰۰۰ ریال

ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)

ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

- نويسنده: سيدعباس موسويان

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


بازار سرمايه اسلامي (1)

بازار سرمايه اسلامي (1)

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

- نويسنده: سيدعباس موسويان

قیمت : ۲۱۰۰۰ ریال

بانكداري و تامين مالي اسلامي: مفاهيم، استانداردها و ويژگي‌ها

بانكداري و تامين مالي اسلامي: مفاهيم، استانداردها و ويژگي‌ها

ناشر : گپ

- نويسنده: ادي جورج - نويسنده: ريادتوفيق سلامه

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

راهنماي انتشار صكوك

راهنماي انتشار صكوك

ناشر : كيومرث

- نويسنده: علي قاسمي‌ارمكي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


آشنايي با قراردادهاي مالي اسلامي

آشنايي با قراردادهاي مالي اسلامي

ناشر : انديشه نو

- نويسنده: محمد خان‌زاده

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال