هنر آشپزي غذاهاي ديابتي

هنر آشپزي غذاهاي ديابتي

ناشر : بين‌المللي حافظ

- مترجم: اكرم ذاكري - نويسنده: ميچل بريديل‌جانسون

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

تغذيه در ديابت به زبان آدميزاد

تغذيه در ديابت به زبان آدميزاد

ناشر : هيرمند

- نويسنده: آلن روبين - نويسنده: آليسون‌جي. اسرا

قیمت : ۲۱۵۰۰۰ ریال

آشپزخانه ديابتي‌ها

آشپزخانه ديابتي‌ها

ناشر : نشر پيدايش

- مترجم: محمدطاهر طاهر - نويسنده: آرمين روسماير

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


راهنماي آموزش تغذيه غذاشناسي و گياه‌شناسي براي بيماران ديابتي

راهنماي آموزش تغذيه غذاشناسي و گياه‌شناسي براي بيماران ديابتي

ناشر : مديسه

- گردآورنده: فيروزه خرمشاهي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال