بررسي قرآني پديده نفوذ استكبار در ميان مسلمانان

بررسي قرآني پديده نفوذ استكبار در ميان مسلمانان

ناشر : اريك البرز

- نويسنده: مجتبي آمركاشي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

فتنه و نفوذ دشمن با محوريت سوره ممتحنه

فتنه و نفوذ دشمن با محوريت سوره ممتحنه

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: خليل علائي فرد

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


دشمن‌شناسي: شيوه‌هاي دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامي

دشمن‌شناسي: شيوه‌هاي دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامي

ناشر : سيدجمال‌الدين اسدآبادي

- نويسنده: غ‍لام‍رض‍ا ن‍ي‍ش‍اب‍وري‌

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

تقابل مثلث قدرت با جريان وحي ‌از‌ ديدگاه‌ قرآن ‌‌كريم

تقابل مثلث قدرت با جريان وحي ‌از‌ ديدگاه‌ قرآن ‌‌كريم

ناشر : دانشگاه علوم اسلامي رضوي، انتشارات

- نويسنده: محمد شريفي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر تبيين مفهومي و مصداقي نفوذ جبهه استكبار

درآمدي بر تبيين مفهومي و مصداقي نفوذ جبهه استكبار

ناشر : دانشگاه جامع امام‌حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

- نويسنده: حسين محمدي‌سيرت

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


چرا مرگ بر آمريكا؟!

چرا مرگ بر آمريكا؟!

ناشر : مهرخوبان

- نويسنده: محمدجواد نورمحمدي

قیمت : ۰ ریال

خويش و خويشاوندي: ارحام و بركت‌هاي همبستگي در قرآن

خويش و خويشاوندي: ارحام و بركت‌هاي همبستگي در قرآن

ناشر : جمال هنر

- نويسنده: مهدي حاج‌محمدحسيني

قیمت : ۹۳۰۰۰ ریال

راهبردهاي دشمن‌شناسي

راهبردهاي دشمن‌شناسي

ناشر : زمزم هدايت

- زيرنظر: احمد شفيعي - نويسنده: آيت مظفري

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


دشمن‌شناسي و دفاع غيرعامل

دشمن‌شناسي و دفاع غيرعامل

ناشر : نبوي

- تدوين: محسن فردرو - تدوين: نجمه خديوي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

بصيرت دشمن‌شناسي از ديدگاه قرآن

بصيرت دشمن‌شناسي از ديدگاه قرآن

ناشر : سرانه

- نويسنده: فريدون روندي

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال

تاريخ اسلام با رويكرد دشمن‌شناسي

تاريخ اسلام با رويكرد دشمن‌شناسي

ناشر : نغمات

- نويسنده: علي‌اكبر مهدي‌پور

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال