كفر و ايمان از نگاه قرآن

كفر و ايمان از نگاه قرآن

ناشر : حنيفا

- نويسنده: هنگامه دفتري‌بشلي - ويراستار: محمدرضا بيرنگ

قیمت : ۶۱۰۰۰ ریال

نگاهي قرآني به دوست و دشمن

نگاهي قرآني به دوست و دشمن

ناشر : كانون انديشه جوان

- نويسنده: محمدرضا كاشفي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

بررسي معناشناختي واژه كفر در قرآن كريم

بررسي معناشناختي واژه كفر در قرآن كريم

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

- نويسنده: حسن خودروان - ويراستار: احسان مقصودي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال