روان‌شناسي راهنمايي و مشاوره: ويژه دانشجويان دانشگاه‌ پيام نور

روان‌شناسي راهنمايي و مشاوره: ويژه دانشجويان دانشگاه‌ پيام نور

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

- ويراستار: زهرا فتحي - نويسنده: فاطمه رئيسي

قیمت : ۷۵۰۰ ریال

روش‌ها و فنون راهنمايي در مشاوره: كارشناسي ارشد

روش‌ها و فنون راهنمايي در مشاوره: كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: روح‌الله رضاعلي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره مجموعه علوم تربيتي 2

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره مجموعه علوم تربيتي 2

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: حامد برآبادي - نويسنده: اسماعيل اسدپور

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


روشها و فنون راهنمايي در مشاوره گروه علوم تربيتي (2)

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره گروه علوم تربيتي (2)

ناشر : مهر سبحان

- ويراستار: روناك دريلي - نويسنده: منصور آقايي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني - قسمت اول (مقطع دكترا)

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني - قسمت اول (مقطع دكترا)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: فرشته قندهاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (قسمت دوم)

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (قسمت دوم)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: فرشته قندهاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

دپارتمان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي (گروه آموزشي سوراني)

دپارتمان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتي (گروه آموزشي سوراني)

ناشر : راه دانش سبز

- نويسنده: حسين كشاورز

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


دكتري دولتي مجموعه مشاوره و راهنمايي

دكتري دولتي مجموعه مشاوره و راهنمايي

ناشر : ساد

- نويسنده: اسحاق سام‌خانيان - نويسنده: يزدان كاكايي

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره گروه علوم تربيتي 2

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره گروه علوم تربيتي 2

ناشر : مهر سبحان

- ويراستار: روناك دريلي - نويسنده: منصور آقايي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره مجموعه علوم تربيتي 2

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره مجموعه علوم تربيتي 2

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: حامد برآبادي - نويسنده: اسماعيل اسدپور

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال