سازمان‌هاي دانش‌نگر

سازمان‌هاي دانش‌نگر

ناشر : راش

- نويسنده: شهلا فرج‌پور - نويسنده: مجيد مشايخ

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

شايسته‌سالاري در سازمان‌ها

شايسته‌سالاري در سازمان‌ها

ناشر : راش

- نويسنده: غفور فرج‌پور - نويسنده: حميده مشايخ

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال