انديشه‌هاي لودويك ويتگنشتاين

انديشه‌هاي لودويك ويتگنشتاين

ناشر : ليوسا

- مترجم: سيدسعيد فيروزآبادي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

ويتگنشتاين: راهنمايي براي سرگشتگان

ويتگنشتاين: راهنمايي براي سرگشتگان

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- مترجم: همايون كاكاسلطاني - نويسنده: مارك آديس

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

ويتگنشتاين

ويتگنشتاين

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- مترجم: محمد همتي - نويسنده: كورت ووخترل

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


ويتگنشتاين وگادامر (به سوي فلسفه پساتحليلي)

ويتگنشتاين وگادامر (به سوي فلسفه پساتحليلي)

ناشر : بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه

- نويسنده: كريس لان - مترجم: مرتضي عابديني‌فرد

قیمت : ۱۱۲۰۰۰ ریال