انديشه يوناني، فرهنگ اسلامي

انديشه يوناني، فرهنگ اسلامي

ناشر : فرزان روز

- مترجم: عبدالرضا سالاربهزادي - نويسنده: ديميتري گوتاس

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

تمدن اسلامي در عصر عباسيان

تمدن اسلامي در عصر عباسيان

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- مترجم: محمد سپهري - نويسنده: محمدكاظم مكي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

جنگ‌هاي صليبي به روايت اعراب

جنگ‌هاي صليبي به روايت اعراب

ناشر : نشر ني

- نويسنده: امين معلوف - مترجم: عبدالحسين نيك‌گهر

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال