شيراز به سمت توسعه پايدار شهري

شيراز به سمت توسعه پايدار شهري

ناشر : نويد شيراز

- نويسنده: عليرضا پاك‌فطرت

قیمت : ۰ ریال

شيراز در مسير توسعه پايدار شهري

شيراز در مسير توسعه پايدار شهري

ناشر : نويد شيراز

- نويسنده: عليرضا پاك‌فطرت

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

تامين عرصه‌هاي مورد نياز جهت توسعه پايدار شهرها (مطالعه موردي كلانشهر شيراز)

تامين عرصه‌هاي مورد نياز جهت توسعه پايدار شهرها (مطالعه موردي كلانشهر شيراز)

ناشر : ‏‫‬ انتشارات مينوفر

- نويسنده: جواد الياسي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال