اروپا، مولود قرون وسطي: بررسي تاريخي فرآيند تكوين و تكامل اروپا در قرون وسطي (سده‌هاي 4 تا 16 ميلادي)

اروپا، مولود قرون وسطي: بررسي تاريخي فرآيند تكوين و تكامل اروپا در قرون وسطي (سده‌هاي 4 تا 16 ميلادي)

ناشر : كوير

- مترجم: بهاءالدين بازرگاني‌گيلاني - نويسنده: ژاك لوگوف

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

تاريخ روابط اسلام و اروپا (تاريخ سوءتفاهمات و پيشداوري‌ها)

تاريخ روابط اسلام و اروپا (تاريخ سوءتفاهمات و پيشداوري‌ها)

ناشر : علم

- مترجم: بهاءالدين بازرگاني‌گيلاني - نويسنده: فرانكو كارديني

قیمت : ۳۷۵۰۰۰ ریال