بهانه بي‌بهانه! 21 روش دستيابي به خوشبختي و موفقيت پايدار با استفاده از نيروي انضباط نفس

بهانه بي‌بهانه! 21 روش دستيابي به خوشبختي و موفقيت پايدار با استفاده از نيروي انضباط نفس

ناشر : سايه‌گستر

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: نعيمه ظاهري

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

بهانه ممنوع!: نقش مهم انضباط، 21 روش براي رسيدن به خوشبختي و موفقيت پردوام

بهانه ممنوع!: نقش مهم انضباط، 21 روش براي رسيدن به خوشبختي و موفقيت پردوام

ناشر : ذهن‌آويز

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: مهدي قراچه‌داغي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

از سالخوردگي لذت ببريم

از سالخوردگي لذت ببريم

ناشر : موسسه‌ انتشارات ‌قدياني

- نويسنده: بوروس‌فردريك اسكينر - نويسنده: مارگارت وان

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


افكار مديريتي دربردارنده افكار و ايده‌هاي الهام‌برانگيز در مورد مديريت خويش، خانواده، دوستان، كاركنان، ...

افكار مديريتي دربردارنده افكار و ايده‌هاي الهام‌برانگيز در مورد مديريت خويش، خانواده، دوستان، كاركنان، ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

- نويسنده: پرومود باترا - نويسنده: ويجي باترا

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

بهانه‌ها را كنار بگذاريد

بهانه‌ها را كنار بگذاريد

ناشر : نسل نوانديش

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: سيدمرتضي نظري

قیمت : ۳۱۹۰۰۰ ریال

انديشه‌هاي خوب براي همه: بيش از 1300 پيام و سخن كوتاه مديريتي

انديشه‌هاي خوب براي همه: بيش از 1300 پيام و سخن كوتاه مديريتي

ناشر : به‌نشر، كتابهاي ‌پروانه

- نويسنده: وي.جي بترا - نويسنده: پرومود باترا

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


آگاهانه زيستن: چگونه خود را بشناسيم و بر خود مديريت كنيم؟

آگاهانه زيستن: چگونه خود را بشناسيم و بر خود مديريت كنيم؟

ناشر : موسسه مادران امروز

- نويسنده: مريم احمدي‌شيرازي - ويراستار: مينو ميرزاده

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

اختلالات رفتاري

اختلالات رفتاري

ناشر : دفتر نشر معارف

- نويسنده: ابوالقاسم بشيري

قیمت : ۶۲۰۰۰ ریال

ادب خيال، عقل و قلب

ادب خيال، عقل و قلب

ناشر : لب الميزان

- نويسنده: اصغر طاهرزاده

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


انضباط شخصي در 10 روز: چگونه از فكر به عمل برسيم

انضباط شخصي در 10 روز: چگونه از فكر به عمل برسيم

ناشر : افق دور

- نويسنده: محسن باطني - نويسنده: تئودور برايانت

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

آب آرامش شفا

آب آرامش شفا

ناشر : زعفران

- نويسنده: شاهپرك فرح‌بخش‌اصفهان - ويراستار: زهرا يوسفي‌تبار

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

بهانه‌تراشي ممنوع!: قدرت انضباط فردي، 21 راه براي رسيدن به موفقيت و خوشبختي پايدار

بهانه‌تراشي ممنوع!: قدرت انضباط فردي، 21 راه براي رسيدن به موفقيت و خوشبختي پايدار

ناشر : فرهنگ رسا

- نويسنده: برايان تريسي - مترجم: ليلا رضيئي

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال