پرورش مهارت‌هاي اجتماعي در كودكان و نوجوانان

پرورش مهارت‌هاي اجتماعي در كودكان و نوجوانان

ناشر : سارگل

- ويراستار: سميه شريعتي‌راد - نويسنده: مسعود دوج

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مهارتهاي نوجواني

مهارتهاي نوجواني

ناشر : قطره

- نويسنده: شهربانو قهاري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

اگر فرزند توانمند و اجتماعي مي‌خواهيد (آموزش مهارت‌هاي رفتاري)

اگر فرزند توانمند و اجتماعي مي‌خواهيد (آموزش مهارت‌هاي رفتاري)

ناشر : كياراد

- نويسنده: احمد پدرام - نويسنده: رقيه منصوري‌بني

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال