نظريه‌هاي تاثيرگذار در علم فيزيك

نظريه‌هاي تاثيرگذار در علم فيزيك

ناشر : سبزان

- نويسنده: جوآن بيكر - مترجم: مائده فضل‌عليزاده

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

فيزيك نامريي‌سازي داستان نور و فريب‌كاري

فيزيك نامريي‌سازي داستان نور و فريب‌كاري

ناشر : سپند قلم

- مترجم: محسن پناهي - نويسنده: مارتين پيچ

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

فيزيك ناممكن‌ها: بررسي علمي دنياي فيزرها، ميدان‌هاي نيرو، دورفرستي و سفر در زمان

فيزيك ناممكن‌ها: بررسي علمي دنياي فيزرها، ميدان‌هاي نيرو، دورفرستي و سفر در زمان

ناشر : مازيار

- مترجم: رامين رامبد - نويسنده: ميچيو كاكو

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال


بين دو بي‌نهايت: كائنات مرئي و نامرئي

بين دو بي‌نهايت: كائنات مرئي و نامرئي

ناشر : آراد كتاب

- نويسنده: محمد ربيعي

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال