مقدمه‌اي بر سيستم‌هاي اندازه‌گيري عملكرد

مقدمه‌اي بر سيستم‌هاي اندازه‌گيري عملكرد

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد قزوين)

- نويسنده: نيما اسفندياري - نويسنده: عليرضا علي‌نژاد

قیمت : ۴۶۰۰۰ ریال