رسانه و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد: ويژه مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي

رسانه و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد: ويژه مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي

- ويراستار: محمدصادق دهقان - به‌اهتمام: غلامحسن عيوضي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال