KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب با موضوع كسب و كار - آموزش - داده‌پردازي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (1)

هوش تجاري: نگرشي پويا در عرصه‌ي كسب و كار

پدیدآور: محمدجعفر تارخ؛ حسين مهاجري

قيمت: 300000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1