ليست كتاب با موضوع دندانپزشكي - مطب - دستنامه‌ها

اكسير سبز اورژانس‌هاي مالامد ۲۰۱۵

اكسير سبز اورژانس‌هاي مالامد ۲۰۱۵

ناشر : آرتين طب

- نويسنده: هانيه مقدس‌علي

قیمت : ۲۹۸۰۰۰ ریال

دستيار دندانپزشك

دستيار دندانپزشك

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

- نويسنده: زهرا كريمي

قیمت : ۰ ریال

مرجع آموزش دستيار دندان‌پزشكي

مرجع آموزش دستيار دندان‌پزشكي

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

- نويسنده: حسن گل

قیمت : ۰ ریال


همراه سپيد: راهنماي كنار دست دندانپزشك و دستيار

همراه سپيد: راهنماي كنار دست دندانپزشك و دستيار

ناشر : ميرماه

- گردآورنده: رضا حسين‌پور - گردآورنده: حميدرضا سفاري

قیمت : ۹۸۰۰۰ ریال

آموزش دستيار دندانپزشكي

آموزش دستيار دندانپزشكي

ناشر : شايان نمودار

- نويسنده: محمد زلقي - نويسنده: اسماعيل زلقي

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ ریال