مديريت اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

مديريت اماكن، تاسيسات و تجهيزات ورزشي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: مجيد جلالي‌فراهاني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي: شاخصهاي بهينه‌سازي در طراحي، ساخت و بهره‌برداري

مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي: شاخصهاي بهينه‌سازي در طراحي، ساخت و بهره‌برداري

ناشر : دانشگاه اروميه

- ويراستار: عبدالناصر نظرياني - نويسنده: سيدمحمد كاشف

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

ورزش براي همه

ورزش براي همه

ناشر : آواي ظهور

- نويسنده: علي مجدآرا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال