پيشگيري مشاركتي از جرم

پيشگيري مشاركتي از جرم

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

- نويسنده: عليرضا جزيني

قیمت : ۰ ریال

مديريت پليس : ساختارها، فرآيندها و عملكرد

مديريت پليس : ساختارها، فرآيندها و عملكرد

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

- نويسنده: ديويد آرتور سوانسون - نويسنده: David A. Swanson

قیمت : ۰ ریال

‏‫مديريت دانش در امور پليسي و اجراي قانون؛ پايه‌ها، ساختارها و كاربردها‮‬

‏‫مديريت دانش در امور پليسي و اجراي قانون؛ پايه‌ها، ساختارها و كاربردها‮‬

ناشر : احمد روحاني

- نويسنده: جفري دين - نويسنده: Geoffrey Dean

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مدير پليس

مدير پليس

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

- نويسنده: ‏‫ايگن كي.‬ گرين - نويسنده: Egan K. Green

قیمت : ۰ ریال

الگونگاري براي مديريت دانش؛ با پيشنهادي براي نهادهاي نظم عمومي

الگونگاري براي مديريت دانش؛ با پيشنهادي براي نهادهاي نظم عمومي

ناشر : احمد روحاني

- نويسنده: احمد روحاني

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مدير پليس

مدير پليس

ناشر : آذركلك

- نويسنده: ‏‫ايگن كي.‬ گرين - نويسنده: Egan K. Green

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


توسعه مديريت دانش در پليس: براساس تجربه ايالت اسكس انگلستان

توسعه مديريت دانش در پليس: براساس تجربه ايالت اسكس انگلستان

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي ناجا

- نويسنده: پليس‌اسكس‌انگلستان - مترجم: احمد روحاني

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

پليس براي آينده

پليس براي آينده

ناشر : شاهنده

- مترجم: علي محرابي - مترجم: مجيد نعيم‌ياوري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مديريت و رفتار سازماني پليس

مديريت و رفتار سازماني پليس

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي ناجا

- نويسنده: هري‌دبليو مور - نويسنده: دبيلوفرد وگنز

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


55 روند كه آينده پليس را شكل مي‌دهد (55 سري روندهاي جهاني)

55 روند كه آينده پليس را شكل مي‌دهد (55 سري روندهاي جهاني)

ناشر : شاهنده

- نويسنده: ماروين‌جي سرتون - نويسنده: اوون ديويس

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال