روش تحقيق به زبان ساده و كاربردي ويژه دانشجويان هنر به همراه: نگارش پايان‌نامه با دفاعيه موفق

روش تحقيق به زبان ساده و كاربردي ويژه دانشجويان هنر به همراه: نگارش پايان‌نامه با دفاعيه موفق

ناشر : فخراكيا

- نويسنده: آناهيتا مقبلي - نويسنده: پرديس بهمن

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

كارگاه روش تحقيق در هنر: درس‌گفتار

كارگاه روش تحقيق در هنر: درس‌گفتار

ناشر : دريابيگي

- نويسنده: ميرعليرضا دريابيگي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

پژوهش، حقيقت دانش: آشنايي با مفهوم علم، تاريخ آموزش و مباني پژوهش در هنر

پژوهش، حقيقت دانش: آشنايي با مفهوم علم، تاريخ آموزش و مباني پژوهش در هنر

ناشر : مشكوه دانش

- نويسنده: مهران هوشيار - نويسنده: فاطمه افتخاري‌راد

قیمت : ۶۸۰۰۰ ریال