جهان سوم و مسائل آن

جهان سوم و مسائل آن

ناشر : پوران پژوهش

- نويسنده: فاطمه احمديان

قیمت : ۵۸۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات درس جهان سوم و مسائل آن رشته علوم سياسي ويژه آزمون كارشناسي ارشد

مجموعه سوالات درس جهان سوم و مسائل آن رشته علوم سياسي ويژه آزمون كارشناسي ارشد

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد اكسين

- نويسنده: اعضاي‌هيئت‌علمي‌موسسه‌آموزش‌عالي‌آزاداكسين

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال