جامعه‌شناسي اوقات فراغت و مطالعه (رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسي)

جامعه‌شناسي اوقات فراغت و مطالعه (رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: اب‍راه‍ي‍م‌ م‍خ‍ت‍اري‌ ن‍ب‍ي‌ - مترجم: صفي‌الله صفايي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مطالعه تطبيقي نظام‌هاي آموزش از دور (رشته علوم تربيتي)

مطالعه تطبيقي نظام‌هاي آموزش از دور (رشته علوم تربيتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: محمدرضا سرمدي - نويسنده: مهران فرج‌اللهي

قیمت : ۴۴۰۰۰ ریال