تمرينات پلايومتريك

تمرينات پلايومتريك

ناشر : ‏‫ شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا‮‬

- نويسنده: دون‍ال‍د آل‍ن‌ چ‍و - نويسنده: Donald Allen Chu

قیمت : ۰ ریال

تمرينات پلايومتريك : قدرت پويا و توان انفجاري

تمرينات پلايومتريك : قدرت پويا و توان انفجاري

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

- نويسنده: دون‍ال‍د آل‍ن‌ چ‍و - نويسنده: Donald Allen Chu

قیمت : ۰ ریال


تمرينات پلايومتريك و آمادگي حركتي بازيكنان فوتبال

تمرينات پلايومتريك و آمادگي حركتي بازيكنان فوتبال

ناشر : ‏‫ چشم‌انداز قطب

- نويسنده: رضا غلامي زارع

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بررسي اعصاب مركزي و محيطي در مدل‌هاي مختلف تمريني

بررسي اعصاب مركزي و محيطي در مدل‌هاي مختلف تمريني

ناشر : آواي ويانا

- نويسنده: سيدم‍ح‍م‍ود ح‍ج‍ازي‌

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

پلايومتريك

پلايومتريك

ناشر : نشر ورزش

- نويسنده: دون‍ال‍د آل‍ن‌ چ‍و - نويسنده: Donald Allen Chu

قیمت : ۰ ریال


اثر تمرينات پليومتريك و بي‌تمريني بر توان بي‌هوازي ورزشكاران

اثر تمرينات پليومتريك و بي‌تمريني بر توان بي‌هوازي ورزشكاران

ناشر : نشر تعالي

- نويسنده: فرزانه كريمي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تمرين‌هاي پليومتريك‌ تواني برنامه كامل

تمرين‌هاي پليومتريك‌ تواني برنامه كامل

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

- نويسنده: اي.دي مك‌نيلي - نويسنده: ديويد ساندلر

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال