آفات و بيماري‌هاي گياهي

آفات و بيماري‌هاي گياهي

ناشر : خردمندان

- نويسنده: نسرين ناسوتي - نويسنده: آزاده بهروز

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


بيماري‌شناسي گياهي (مقطع دكترا)

بيماري‌شناسي گياهي (مقطع دكترا)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: شبنم شهبازي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال