زيست‌مواد، اندام‌هاي مصنوعي و مهندسي بافت

زيست‌مواد، اندام‌هاي مصنوعي و مهندسي بافت

ناشر : دانشگاه صنعتي امير‌كبير( پلي تكنيك تهران)، مركز نشر

- نويسنده: ‏‫ال. ال.‬ هنچ - نويسنده: L. L. Hench

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

فناوري نانوذرات مغناطيسي در رهايش دارو

فناوري نانوذرات مغناطيسي در رهايش دارو

ناشر : آريا نقش

- نويسنده: عفت موميوند

قیمت : ۰ ریال

بيومواد در ارتوپدي

بيومواد در ارتوپدي

ناشر : نخبگان شريف

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


كاربرد نانولوله‌هاي كربني در زيست پزشكي

كاربرد نانولوله‌هاي كربني در زيست پزشكي

ناشر : انتشارات مينوفر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كاربردهاي زيست مواد در درمان و بهبود انواع زخم

كاربردهاي زيست مواد در درمان و بهبود انواع زخم

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا

- نويسنده: ريحانه ياراحمديان

قیمت : ۰ ریال

كامپوزيت‌هاي زيست‌پزشكي

كامپوزيت‌هاي زيست‌پزشكي

ناشر : دانشگاه سمنان

- نويسنده: ج. پائولو داويم - نويسنده: J. Paulo Davim

قیمت : ۰ ریال


زيست سراميكها (خواص، ويژگيها و كاربردها)

زيست سراميكها (خواص، ويژگيها و كاربردها)

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

- نويسنده: ج‍ون‌ ب‍و پ‍ارك‌ - نويسنده: Joon Bu Park

قیمت : ۰ ریال

زيست مواد و كاربرد آن‌ها در سامانه‌هاي رهايش دارو

زيست مواد و كاربرد آن‌ها در سامانه‌هاي رهايش دارو

ناشر : دانشگاه صنعتي امير‌كبير ( پلي‌تكنيك تهران)

- نويسنده: معصومه حق‌بين نظرپاك - مترجم: مونا منصوري

قیمت : ۱۱۷۰۰۰ ریال


بيومتريالها: اصول و كاربردها

بيومتريالها: اصول و كاربردها

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير، مركز نشر

- نويسنده: جون‌بو پارك - نويسنده: جوزف‌دي برانزينو

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

فوايد و مضرات نانوذرات در بدن (با رويكردي در سيستم عصبي مركزي)

فوايد و مضرات نانوذرات در بدن (با رويكردي در سيستم عصبي مركزي)

ناشر : شلاك

- نويسنده: مهناز كسمتي - نويسنده: مژگان ترابي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

كاربرد پليمرها در پزشكي

كاربرد پليمرها در پزشكي

ناشر : دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

- نويسنده: محمد ربيعي - نويسنده: محمود اعظمي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال