افزودني‌هاي حجم‌دهنده و كاربرد آنها در صنايع پخت

افزودني‌هاي حجم‌دهنده و كاربرد آنها در صنايع پخت

ناشر : علم كشاورزي ايران

- نويسنده: بابك غياثي‌طرزي - نويسنده: هاله حدايق

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

معرفي و شناخت شيمي: رنگدانه‌هاي مواد غذايي

معرفي و شناخت شيمي: رنگدانه‌هاي مواد غذايي

ناشر : آرشا قلم

- نويسنده: مرتضي زمان‌فشمي - نويسنده: طناز پوريان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

منابع گياهي رنگ‌هاي طبيعي غذايي

منابع گياهي رنگ‌هاي طبيعي غذايي

ناشر : آرويج

- نويسنده: سيدجواد پورنقي - نويسنده: نعيمه عشقي

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال


ايمني رنگ‌هاي طبيعي خوراكي

ايمني رنگ‌هاي طبيعي خوراكي

ناشر : آرويج

- نويسنده: سيدجواد پورنقي - نويسنده: نعيمه عشقي

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

راهنماي عملي غني‌سازي مواد غذايي: درمان آنمي فقر آهن

راهنماي عملي غني‌سازي مواد غذايي: درمان آنمي فقر آهن

ناشر : عظيم اكبرزاده

- نويسنده: عظيم اكبرزاده‌خياوي - نويسنده: سوسن خسرويار

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال